FANDOM


VI. osnovna škola Varaždin

6osvz

Ime Šesta osnovna škola Varaždin
Razrednik 2009-2013
Sanja Šprem
2013-2017
Alenka Bađun
Ravnatelj 2009-2011
Nada Pitner-Ciglar
2012-2017
Mario Stančić
Edukacija
Prva godina 2009.
Posljednja godina 2017.
Godine 8
Predmeti Hrvatski jezik
Sanja Šprem (2009-2013)
Zdenka Šopar (2013-2017)

Likovna kultura
Sanja Šprem (2009-2013)
Ivan Duić (2013-2017) Glazbena kultura
Sanja Šprem (2009-2012)
Ružica Kapitan (2012-2017) Njemački jezik
Renata (2009)
Tea (2010)
Dajana Leich (2011-2013, 2015-2017)
Vanda Jezenik (2013-2015)
Jasmina (2015)
Matematika
Sanja Šprem (2009-2013)
Marjana Ilić (2013-2014)
Nina Prašnjak (2014-2017) Priroda i društvo
Sanja Šprem (2009-2013) Priroda
Karmen Holenda (2013-2015) Biologija
Karmen Holenda (2015-2017) Kemija
Karmen Holenda (2015-2017) Fizika
Marijana Buhin (2015-2017) Povijest
Vera Hlapčić (2013-2017) Geografija
Alenka Bađun (2013-2017) Tehnička kultura
Marko Martinec (2013-2015, 2017)
Dragan Gradeček (2015)
Mijo Sučić (2015-2016)
TZK
Sanja Šprem (2009-2013)
Marinka Mak (2013-2016)
Tomica Kanoti (2016-2017) Vjeronauk
Sanja Malbašić (2009-2011)
Marija Selak (2011-2013)
Nensy Zelić (2013-2015)
Janja Fotak (2015-2017) Engleski jezik
Tina Čerpinko (2012-2017) Informatika
Marija Selak (2013-2014)
Danijel Lukić (2015-2017)
SRZ
Sanja Šprem (2009-2013)
Alenka Bađun (2013-2017) TZK (R)
Sanja Šprem (2009-2012)

Prosjek 5.00 (2010-2017)

1. razred Edit

Početak školske godine:
Kraj školske godine:
Razrednica: Sanja Šprem
Prosjek: 5,00

2. razred Edit

Početak školske godine:
Kraj školske godine:
Razrednica: Sanja Šprem
Prosjek: 5,00

3. razred Edit

Početak školske godine:
Kraj školske godine:
Razrednica: Sanja Šprem
Prosjek: 5,00

4. razred Edit

Početak školske godine:
Kraj školske godine:
Razrednica: Sanja Šprem
Prosjek: 5,00

5. razred Edit

Početak školske godine:
Kraj školske godine:
Razrednica: Alenka Bađun
Prosjek: 5,00

6. razred Edit

Početak školske godine:
Kraj školske godine:
Razrednica: Alenka Bađun
Prosjek: 5,00

7. razred Edit

Početak školske godine:
Kraj školske godine:
Razrednica: Alenka Bađun
Prosjek: 5,00

8. razred Edit

Početak školske godine: 5. rujna 2016.
Kraj školske godine:
Razrednica: Alenka Bađun
Prosjek: TBA